Witamy na stronie Led-event.pl. Zapraszamy do zapoznania się z nasz± ofert±.

Nasze ekrany mog± być zainstalowane zarówno na samochodach, jak i na kratownicach aluminiowych b±dĽ podestach scenicznych.


Dysponujemy sprzętem do pełnej obsługi wizualnej ekranów: •kamery •kran kamerowy (wysięgnik) •miksery •video procesory.